Materiaaleja

Kevätkokouksen 23.4.2024 materiaali

KEVÄTKOKOUSKUTSU 2024

Suomi-Espanja Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.4.2024 klo 16.30 Töölön kirjaston Waltari- salissa (Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki).  Kokoukseen voi osallistua myös virtuaalisesti Google Meetin välityksellä, kokoukseen ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin sähköpostilla. Kokouksen jälkeen klo 18.00 alkaa samassa tilassa Kirjan ja ruusun päivän tilaisuus, ohjelma kevätkokouskutsun jälkeen. Myös Kirjan ja ruusun päivän tilaisuuteen voi osallistua virtuaalisena.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus   

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta      

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen           

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen                                         

5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen 

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille                        

7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat                                               

7.1 Suomi-Espanja Seuran sääntöjen muuttaminen pykälissä 4.7  ja 9 (tarkemmat muotoilut seuran sivuille tulevassa ja kokouspaikalla jaettavassa kokousmateriaalissa)

-- 4 § JÄSENYYS Jäsenyyskäsitteen tekninen täsmennys--                 --7 §  KEVÄT -JA SYYSKOKOUKSET Kevät - ja syyskokouksiin voidaan järjestää jäsenille etäosallistumismahdollisuus.                   -- 9§ HALLITUS Mahdollistetaan se, että hallituksen jäsen voidaan valita 1. kolmivuotiskauden jälkeen myös välittömästi toiselle kaudelle, nyt ei mahdollista                                                                     

7.2 Hallituksen katsaus vuoden 2024 toimintaan                                 

8. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostilla sesposti@suomiespanjaseura.fi viimeistään 17.4.2024, otsikkoon Kevätkokous. Kokoukseen ja sen jälkeiseen Kirjan ja ruusun päivään voi osallistua etäyhteydellä Google Meetin välityksellä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Suomi-Espanja Seura ry:n hallitus 9.4.2024

Kevätkokousmateriaalit löytyvät alla olevista linkeistä!

Toimintasuunnitelma  ja talousarvio 2024

Toimintasuunnitelma  ja talousarvio 2023

  • Toimintasuunnitelma PDF-muodossa
  • Talousarvio PDF-muodossa

Toimintasuunnitelma  ja talousarvio 2022