Opiskelumateriaaleja

Nykyään espanjan kieleen ja sen opiskeluun liittyvää materiaalia löytyy valtavasti. Tähän on kerätty hieman satunnaisesti joitakin asioita.

Espanjan kielistä.

Kehittyvä artikkeli espanjan kielen perusteista (Wikipedia).