Suomi-Espanja Seura ry:n kevätkokous pidettiin 27.4.2021

15.4.2021

Suomi-Espanja Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin virtuaalisena.

Ennen varsinaista kokousta oli ohjelmassa mielenkiintoinen esitys Aurinkorannikon Suomelan (Asociación Finlandesa Suomela) pitkäaikaisen puheenjohtajan Paavo Ässämäen esitelmä Aurinkorannikon suomalaisten jäsenyhdistyksen toiminnasta. 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
7.1 Hallituksen katsaus vuoden 2021 toimintaan
8. Kokouksen päättäminen

Suomi-Espanja Seura ry:n hallitus 13.4.2021

Kokoukseen liittyvät dokumentit:

Asociación Finlandesa Suomela, Paavo Ässämäen esitys 27.4.2021 (pdf)
Suomi-Espanja Seura ry:n toimintakertomus 2020 löytyy täältä (pdf)
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020 löytyy täältä (pdf)